Navn Generator

Generere navn...

Hvis du trykker på en av knappene over så blir det generert et nytt tilfeldig navn. Navnene blir generert med den samme fordelingen som i den norske befolkning. Data er hentet fra Statistisk Sentral Byrå og linkene til de tabellene jeg bruker er her: Jentenavn, Guttenavn og Etternavn.

Dessverre har den et par svakheter. Den kan bare generere navn som her to navn, så mitt navn Ole Martin Gjersvik vil aldri bli generert. Siden Statistisk Sentral Byrå data for navn som flere enn 200 personer har, så blir det kun generert mye brukte navn.

Laget av Ole Martin Gjersvik. Trykk her for kildekode.